ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวการเปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรียนด้วยระบบออนไลน์ 2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 64
แจ้งข่าวการเปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรียนด้วยระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
ประกาศเรื่องกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑,๔ และ ปวช.๑
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
ประกาศเรื่องการมอบตัวนักเรียนชั้นม. 4 และ ปวช. 1
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
แจ้งผลการจัดสรรที่เรียน
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4และ ปวช.1 และทำการยืนยันสิทธิ์
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 64
แจ้งรายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการรเียนดีเด่น ๓.๕๐ ขึ้นไป ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
การจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่แจ้งความจำนงขอให้จัดที่เรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง สอนภาษาเกาหลี
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 64
แจ้งเรื่องการรับเอกสารจบการศึกษา ม.3 ม.6 และ ปวช.3
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(ห้องเพชรบรรหารฯ๑)ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาเกาหลี
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 64