ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65
รับสมัครนักเรียนร่วมแสดงยุทธหัตถี ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
แนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 64
รับสมัครพนักงานขายนำดื่ม 1 ตำแหน่ง
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 64
เลื่อนการประชุมผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 64
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และ ตำแหน่งเจ้าหน้่าที่รักษาวความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
ผลการคัดเลือกครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 64
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
แนวทางการฉีดวัคซีน pfizer เข็มที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
แนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 64
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
ประกาศการฉีดวัคซีน pfizer นักเรียชั้น ม.1-2
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
การรับวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียนชั้น ม.๓,๔,๕,๖ และ ปวช.๑,๒,๓
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64