ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ภายใต้โครงการคนดีศรีสุพรรณ กิจกรรมหน่วยย่อยที่ 3 การจัดอบรมการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 11 ประการ
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,12:30   อ่าน 1226 ครั้ง