ภาพกิจกรรม
ท่านผู้อำนวยการบุญช่วย อ้นสืบสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา๑ ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยาให้ความอนุเคราะห์มอบเงินช่วยเหลือและเสื้อผ้าแก่นักเรียนโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาที่ประสบอัคคีภัยโดยมีผอ.ดร.ณรงค์ ชูศรีชัยร่วมด้วย
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,12:31   อ่าน 222 ครั้ง