รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ภูวพัชญ์ มีชนะ (หมูโด้โด้)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 36
อีเมล์ : moo_doe9460@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : หนังสือพิมพ์ชนบทนิวส์
ตำแหน่ง : ผู้สื่อข่าว/สื่อมวลชน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 50/2 ม.11 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 มี.ค. 2559,21:31 น.   หมายเลขไอพี : 49.48.240.138


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล